Klimasats-prosjekt

Klimavennlig hyttebygging i Bykle kommune

Fylke: Agder
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bykle kommune ønsker å gjøre hyttebyggingen mer klimavennlig. Kommunen skal derfor lage en reguleringsplan med planbeskrivelse og konkrete tiltak. Tiltakene vil for eksempel være plassering av hyttefelt, energiløsninger, materialvalg og transport.

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker