Klimasats-prosjekt

Klimavennlig hyttebygging i Bykle kommune

Prosjektnavn: Klimavennlig hyttebygging i Bykle kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Bykle kommune ønsker å gjøre hyttebyggingen mer klimavennlig. Kommunen skal derfor lage en reguleringsplan med planbeskrivelse og konkrete tiltak. Tiltakene vil for eksempel være plassering av hyttefelt, energiløsninger, materialvalg og transport.

Relevante lenker