Klimasats-prosjekt

Klimavennlig og SMART landbruk

Prosjektnavn: Klimavennlig og SMART landbruk
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog

Gjøvik kommune, sammen med Østre Toten og Vestre Toten kommuner, skal arrangere fagdager om klimatiltak i skogbruk og jordbruk.

Prosjektet har også fått støtte fra tilskuddsordningen for klimatilpasning, se lenke under.

Skape engasjement rundt klimatiltak

Kommunene har som mål å engasjere bønder og skogeiere til å lære mer om omstilling til et klimavennlig landbruk, og hvordan de kan redusere klimagassutslippene fra egen drift.

Gjennom workshoper og fagdager skal deltakerne blant annet lære om klimavennlig teknologi og klimavennlige driftsmetoder. Temaene vil være forskjellig for jordbruk og skogbruk, men omfatter energiløsninger, maskiner, karbonbinding, karbonrike arealer, klimatilpasning og mat.