Klimasats-prosjekt

Klimavennlig parkering i regionbyen Jessheim

Fylke: Viken (N)
Søker: ULLENSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Apr 2023
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Ullensaker kommune ønsker å planlegge mer klimavennlig parkering i Jessheim. Prosjektet skal gi konkrete anbefalinger for løsninger som reduserer trafikk og en mer restriktiv parkeringsstrategi.