Klimasats-prosjekt

Klimavennlig parkering i regionbyen Jessheim

Prosjektnavn: Klimavennlig parkering i regionbyen Jessheim
Fylke: Viken (N)
Søker: ULLENSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner

Ullensaker kommune ønsker å planlegge mer klimavennlig parkering i Jessheim. Prosjektet skal gi konkrete anbefalinger for løsninger som reduserer trafikk og en mer restriktiv parkeringsstrategi.

Relevante lenker