Klimasats-prosjekt

Klimavennlig stedsutvikling

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 340 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hadsel kommune reviderer kommunenplanens arealdel, og skal konkretisere klimavennlige løsninger for tettstedsutvikling.

Relevante lenker