Klimasats-prosjekt

Klimavennlig stedsutvikling

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 340 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hadsel kommune skulle revidere kommunenplanens arealdel, og konkretisere klimavennlige løsninger for tettstedsutvikling. Prosjektet ble ikke gjennomført.

Relevante lenker