Klimasats-prosjekt

Klimavennlige anskaffelser

Fylke: Troms og Finnmark
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune skal ansette en koordinator for å gjøre innkjøpspraksisen i kommunen bedre og mer klimavennlig. Et av hovedområdene vil være anskaffelser innen bygg og anlegg.

Relevante lenker