Klimasats-prosjekt

Klimavennlige anskaffelser

Prosjektnavn: Klimavennlige anskaffelser
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Anskaffelser

Tromsø kommune skal ansette en koordinator for å gjøre innkjøpspraksisen i kommunen bedre og mer klimavennlig. Et av hovedområdene vil være anskaffelser innen bygg og anlegg.

Relevante lenker