Klimasats-prosjekt

Klimavennlige industribygg, Myldr Energipark

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Fyresdal kommune skal utrede klimavennlige løsninger i et nytt industriområde. Kommunen skal blant annet utvikle trebaserte industribygg, kartlegge energiløsninger, infrastruktur og samspill mellom byggene på området.

Relevante lenker