Klimasats-prosjekt

Klimavennlige industribygg, Myldr Energipark

Fylke: Telemark
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fyresdal Kommune har gjennom selskapet Myldr Energipark utredet og utviklet trebaserte næringsbygg som kan konkurrere med tradisjonelle stål/sandwichbygg med hensyn til investerings‐ og levetidskostnader. 

Klimamessig ser Myldr et stort potensial for reduserte CO2-utslipp ved å bygge industribygg i tre. Kommunen erfarer at ved å planlegge med tre fra første dag og utvikle konseptet med rådgivere og arkitekter som kan trebyggeri, vil det bli kostnadseffektivt samtidig som kvaliteten blir høy.

Kommunen har gjennomført en mulighetsstudie og har et omforent konsept som de ønsker å ta videre. De har vurdert solceller på tak samt bruk av spillvarme fra datasenter til oppvarming og som energi til bruk i kraftkrevende industri på industriområdet.

Målet er å få til et "bærekraftig industrikonsept".​ Kommunen har søkt Enova om midler til prosjektering med ombrukte materialer, og håper å realisere et pilotbygg høsten 2024.

Hentet inspirasjon fra andre

​Prosjektgruppen har gjennomført research og vært på befaringer på The Plus og Aanesland Treindustri, og hatt erfaringsutveksling med Sørby Utleie og Elgiganten som alle har bygd eller er i ferd med å bygge industribygg i tre.

Prosjektgruppen har deltatt på webinarer med trebyggeri som tema og på seminar under Arendalsuka 2023 der tema var solceller på tak.

En viktig del av prosjektet har vært å tilegne seg kunnskap på industribygg og hvordan skalere opp et bærekraftig byggkonsept. Kommunen skriver at når industriaktører skal etablere seg i Myldr Energipark er det viktig at de ser verdien av miljøvennlige bygg.​​

Suksesskriteriter​

Kommunen oppsummerer suksesskriteriene:

  • Tenk tre fra første dag
  • Bruk arkitekter og rådgivere med dokumentert kunnskap om trebyggeri. Det er ikke nok at de sier at de kan, men personer ned på individnivå må dokumentere erfaring
  • Ha en klar bestilling fra politisk hold i kommunen om CO2-reduksjon og sirkularitet i byggeriet slik at administrasjonen ikke kan velge andre og mindre klimavennlige løsninger ​
Relevante lenker