Klimasats-prosjekt

Klimavurdering av ny kommunedelplan for Skien sentrum

Prosjektnavn: Klimavurdering av ny kommunedelplan for Skien sentrum
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Skien kommune skal revidere kommunedelplanen for sentrum, og ønsker å vektlegge klima. Kommunen vil tilrettelegge for klimagassreduksjon, og skal blant annet se på fortetting, knutepunkter og gatebruk.

Relevante lenker