Klimasats-prosjekt

Klimavurdering av ny kommunedelplan for Skien sentrum

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mai 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Skien kommune jobber med å revidere kommunedelplanen for sentrum, og ønsker å vektlegge klima. Kommunen vil tilrettelegge for klimagassreduksjon, og skal blant annet se på fortetting, knutepunkter og gatebruk.

Relevante lenker