Klimasats-prosjekt

Kortreist Kvalitet – bærekraftig klimaomstilling

Prosjektnavn: Kortreist Kvalitet – bærekraftig klimaomstilling
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019, og består av kommunene Bergen, Lier, Kristiansand, Stad, Stord, Asker, Moss, Arendal og Overhalla i tillegg til Trøndelag og Viken fylkeskommune.

Nettverket jobber med konkrete prosjekter på grunnlag av anbefalinger og kunnskap fra Kortreist Kvalitet.