Klimasats-prosjekt

Kriterier og piloter plusslandskap

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 000 050
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved FutureBuilt, skal utvikle en metodikk for å beregne klimafotavtrykket til landskaps- og uteromsprosjekter. Metodikken skal inkludere materialer, elementer og planter, og skal testes ut i flere pilotprosjekter.

Etterlengtet klimagassregnskap for landskapsprosjekter

Kommunen er godt i gang med å lage kriterier og metodikk for å beregne klimagassutslipp fra landskapsprosjekter.

En felles og åpen metodikk for å gjøre klimagassregnskap for landskapsprosjekter er etterlengtet, og det har vært stor interesse og engasjement fra hele bransjen. 

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.