Klimasats-prosjekt

Kriterier og piloter plusslandskap

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 000 050
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved FutureBuilt, utvikler en metodikk for å beregne klimafotavtrykket til landskaps- og uteromsprosjekter. Metodikken skal inkludere materialer, elementer og planter, og skal testes ut i flere pilotprosjekter.

Etterlengtet klimagassregnskap for landskapsprosjekter

En første versjon av kriterier for FutureBuilt ZERO‐L og beregningsverktøy i Excel ligger åpent tilgjengelig på FutureBuilts nettsider til fri bruk for alle som ønsker.

Det gjenstår noe arbeid og erfaringer før metodikken er komplett med tall og data for å gjennomføre fullstendige klimagassberegninger for alt som bidrar til utslipp og opptak i et landskapsprosjekt.

En felles og åpen metodikk for å gjøre klimagassregnskap for landskapsprosjekter er etterlengtet, og det har vært stor interesse og engasjement fra hele bransjen. 

Pilotprosjekter

Det er foreløpig 3 pilotprosjekter som har brukt ZERO-L:

  • Magasinparken ungdomsskole (tidligere Ski Vest ungdomsskole), Nordre Follo kommune (se egen rapport under)
  • Ski Torg og gågate, Nordre Follo kommune
  • Vollsveien 9‐11, Mustad Eiendom

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.