Klimasats-prosjekt

Kvaleberg skate-, idrettshall og bydelshus

Prosjektnavn: Kvaleberg skate-, idrettshall og bydelshus
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Stavanger kommune skal bygge et nytt allaktivitetshus, og ønsker å gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet se på gjenbruk av inventar og bygningsmasse, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Relevante lenker