Klimasats-prosjekt

Kvaleberg skate-, idrettshall og bydelshus

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal bygge et nytt allaktivitetshus, og ønsker å gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet se på gjenbruk av inventar og bygningsmasse, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Relevante lenker