Klimasats-prosjekt

Kysttransport og sirkulære verdikjeder

Prosjektnavn: Kysttransport og sirkulære verdikjeder
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Transportplanlegging, Sirkulær økonomi

Oslo kommune skal sammen med kommunene Harstad og Vadsø, utrede klimatiltak for avfall som fraktes sjøveien. Avfall er en av Norges største varestrømmer, og det er et stort potensial for å redusere klimagassutslippene, både fra økt materialgjenvinning og fra transport.