Klimasats-prosjekt

Kysttransport og sirkulære verdikjeder

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Transportplanlegging, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal sammen med kommunene Harstad og Vadsø, utrede klimatiltak for avfall som fraktes sjøveien. Avfall er en av Norges største varestrømmer, og det er et stort potensial for å redusere klimagassutslippene, både fra økt materialgjenvinning og fra transport.