Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for beboere i boligselskap

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur for beboere i boligselskap
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 721 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Lade annet

Fredrikstad kommune skal sammen med OBOS tilrettelegge for elbillading i boligselskaper der det er ekstra utfordrende. I flere boligselskap er manglende infrastruktur og utilstrekkelig effekt en barriere for elbillading.

Relevante lenker