Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for beboere i boligselskap

Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 721 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune skal sammen med OBOS tilrettelegge for elbillading i boligselskaper der det er ekstra utfordrende. I flere boligselskap er manglende infrastruktur og utilstrekkelig effekt en barriere for elbillading.

Relevante lenker