Klimasats-prosjekt

Ladekontainere

Prosjektnavn: Ladekontainere
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 2 615 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Lade annet

Stavanger kommune skal anskaffe to ladekontainere for tunge elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner.

I 2019 fikk kommunen støtte til en mulighetsstudie for utslippsfrie anleggsplasser, der anbefalingen var å bruke mobile ladekontainere.

Relevante lenker