Klimasats-prosjekt

Ladekontainere

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 2 615 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal anskaffe to ladekontainere for tunge elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner.

I 2019 fikk kommunen støtte til en mulighetsstudie for utslippsfrie anleggsplasser, der anbefalingen var å bruke mobile ladekontainere.

Relevante lenker