Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til eltaxi i Time kommune

Fylke: Rogaland
Søker: TIME KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Jun 2024
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Time kommune skal utrede muligheten for å etablere ladestasjoner til drosjenæringen. Kommunen har estimert at dersom 20 drosjer blir elektriske, vil det redusere klimagassutslippene med 280 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker