Klimasats-prosjekt

Merkostnader for klimatiltak på Langgrunna

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 985 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Apr 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal fornye vannledninger ved Fjellhamarskogen og på Langgrunna. Kommunen ønsker å bruke klimavennlige materialer, utslippsfrie anleggsmaskiner, og biogassdrevne lastebiler til massetransport. Kommunen jobber også med en anskaffelsesstrategi som inkluderer evalueringskriterier og dokumentasjonskrav for utslippsfrie løsninger. Langgrunna-prosjektet blir et av de første eksemplene som skal følge strategien.

Kommunen har i 2023 fått utarbeidet et klimagassbudsjett for detaljprosjektfasen og det er gjennomført en analyse av merkostnader og muligheter for gjennomføring av prosjektet med utslippsfrie løsninger.

Klimatiltakene kan gi utslippsreduksjoner på rundt 180 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker