Klimasats-prosjekt

Merkostnader for klimatiltak på Langgrunna

Fylke: Viken
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 985 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Apr 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal fornye vannledninger ved Fjellhamarskogen og på Langgrunna. Kommunen ønsker å bruke klimavennlige materialer, utslippsfrie anleggsmaskiner, og biogassdrevne lastebiler til massetransport. Kommunen jobber også med en anskaffelsesstrategi som inkluderer formuleringer for evalueringskriterier og dokumentasjonskrav for utslippsfrie løsninger. Langgrunna-prosjektet blir et av de første eksemplene som skal følge strategien.

Klimatiltakene kan gi utslippsreduksjoner på rundt 180 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker