Klimasats-prosjekt

Lærdal: fossilfritt transportknutepunkt i Vestland

Prosjektnavn: Lærdal: fossilfritt transportknutepunkt i Vestland
Fylke: Vestland (N)
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging

Lærdal kommune har satt seg et mål om å halvere de lokale utslippene, og ønsker å legge til rette for mindre kjøring og fossilfrie drivstoffløsninger. Kommunen skal se på arealer og utviklingsbehov for sentrale strekninger og områder.

Relevante lenker