Klimasats-prosjekt

Lærdal: fossilfritt transportknutepunkt i Vestland

Fylke: Vestland (N)
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lærdal kommune har satt seg et mål om å halvere de lokale utslippene, og ønsker å legge til rette for mindre kjøring og fossilfrie drivstoffløsninger. Kommunen skal se på arealer og utviklingsbehov for sentrale strekninger og områder.

Relevante lenker