Klimasats-prosjekt

Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Fylke: Oslo
Søker: OSLOBYGG KF
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune har startet å gjenbruke betongelementer ved byggingen av Løren aktivitetshus og flerbrukshall. Kommunen beregner å spare rundt 10 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med å bruke nye betongelementer.

Foreløpig har kommunen hentet ut betongelementer fra fasaden til Stig skole for testing til beleggingssteiner utomhus. Kommunen fant at elementene ikke passer så godt til bakken, så de skal kun brukes til fasade.

Relevante lenker