Klimasats-prosjekt

Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Prosjektnavn: Løren aktivitetspark og flerbrukshall
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLOBYGG KF
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg

Oslo kommune skal gjenbruke betongelementer ved byggingen av Løren aktivitetshus og flerbrukshall. Kommunen beregner å spare rundt 10 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med å bruke nye betongelementer.

Relevante lenker