Klimasats-prosjekt

Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLOBYGG KF
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal gjenbruke betongelementer ved byggingen av Løren aktivitetshus og flerbrukshall. Kommunen beregner å spare rundt 10 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med å bruke nye betongelementer.

Relevante lenker