Klimasats-prosjekt

Lyngbakken sykehjem

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Skien kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved et nytt bygg på Lyngbakken sykehjem. Kommunen skal blant annet se på muligheten for å redusere arealbruken, klimavennlige materialer og energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker