Klimasats-prosjekt

Lyngbakken sykehjem

Prosjektnavn: Lyngbakken sykehjem
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Skien kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved et nytt bygg på Lyngbakken sykehjem. Kommunen skal blant annet se på muligheten for å redusere arealbruken, klimavennlige materialer og energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker