Klimasats-prosjekt

Massehåndtering i prosjekter i regi av Bergen Vann

Prosjektnavn: Massehåndtering i prosjekter i regi av Bergen Vann
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt

Bergen kommune skal kartlegge massehåndteringen i vann- og avløpsprosjekter. Kommunen ønsker å redusere transportbehovet og se på muligheten for å gjenbruke masser lokalt.

Relevante lenker