Klimasats-prosjekt

Massehåndtering i prosjekter i regi av Bergen Vann

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal kartlegge massehåndteringen i vann- og avløpsprosjekter. Kommunen ønsker å redusere transportbehovet og se på muligheten for å gjenbruke masser lokalt.

Relevante lenker