Klimasats-prosjekt

Mat for fremtiden

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 460 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune har ansatt en matkoordinator for å lage klimavennlige menyer og redusere matsvinn i kommunens virksomheter. En kampanje "Unngå matsvinn" er startet og har fått oppmerksomhet i lokal media. Ved institusjonskjøkken og barnehager har kommunen startet kartlegging av matsvinn for senere tiltak.

Relevante lenker