Klimasats-prosjekt

Mat for fremtiden

Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 460 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal ansette en matkoordinator for å lage klimavennlige menyer og redusere matsvinn i kommunens virksomheter. Kommunen vil også engasjere innbyggerne gjennom kampanjer og undervisning.

Relevante lenker