Klimasats-prosjekt

Mat for fremtiden

Prosjektnavn: Mat for fremtiden
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 460 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Mat

Haugesund kommune skal ansette en matkoordinator for å lage klimavennlige menyer og redusere matsvinn i kommunens virksomheter. Kommunen vil også engasjere innbyggerne gjennom kampanjer og undervisning.

Relevante lenker