Klimasats-prosjekt

Mat og berekraft i Øygarden kommune

Fylke: Vestland (N)
Søker: ØYGARDEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Øygarden kommune skal redusere matsvinn og øke kunnskapen om klimavennlig mat og menyvalg. Kommunen har som mål å redusere det samlede klimafotavtrykket med 20 prosent.

Relevante lenker