Klimasats-prosjekt

Mat og berekraft i Øygarden kommune

Prosjektnavn: Mat og berekraft i Øygarden kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: ØYGARDEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Mat

Øygarden kommune skal redusere matsvinn og øke kunnskapen om klimavennlig mat og menyvalg. Kommunen har som mål å redusere det samlede klimafotavtrykket med 20 prosent.

Relevante lenker