Klimasats-prosjekt

Materialgjenvinning av trevirke

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2026
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal øke graden av trevirke som går til materialgjenvinning. Kommunen mottok rundt 6000 tonn trevirke til gjenvinningsstasjonene i 2021.

I dag går alt trevirket til energigjenvinning, men kommunen har som mål at 60 prosent skal gå til materialgjenvinning. Det tilsvarer 3600 tonn trevirke, eller 108 tonn CO2-ekvivalenter i året.