Klimasats-prosjekt

MATS – Dagtilbud

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skien kommune har utredet klimavennlige løsninger ved ombygging av et eksisterende bygg, og oppføring av et nytt bygg. Kommunen har blant annet sett på gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Resultater

I klimagassberegningen for Husflidhallen er følgende tiltak inkludert:

  • Stålkonstruksjon, takkonstruksjon og betongsåle bevares, resterende deler av bygning rives
  • Glassull i yttervegg og innervegg
  • Gulvoverflater av parkett og flis erstattes med vinyl 

Ved å gjøre tiltakene som er beskrevet, viser beregningene at klimagassutslippene fra materialbruk kan reduseres med 25,1 prosent.

I klimagassberegningen for nybygget er følgende tiltak inkludert:

  • Betong lavkarbonklasse A for gulv på grunn
  • Glassull i yttervegg og innervegg
  • Gulvoverflater av parkett og flis erstattes med vinyl 

Ved å gjøre tiltakene som er beskrevet, viser beregningene at klimagassutslippene fra materialbruk kan reduseres med 6,4 prosent.

I rapporten kommer det fram at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å kunne si noe realistisk om kostnader for prosjektet, slik at det ikke har vært mulig å kunne oppgi eventuelle merkostnader og/eller besparelser.

Klimagassutslipp

Klimagassberegningen for MATS – Nye lokaler på Stevneplassen viser at klimagassutslipp fra materialbruk og energi over 60 år er på rundt 752 tonn CO2e, fordelt på 271,9 tonn CO2e for Husflidhallen, 465,5 CO2e for nybygget og 14,6 CO2e for energibygget (inkluderer ikke utslipp fra energibruk i drift).

Reduserte klimagassutslipp sammenlignet med referansebygg er 35,6 tonn CO2e forHusflidhallen, 13,9 tonn CO2e for nybygget og 4,9 tonn CO2e for energibygget.

Relevante lenker