Klimasats-prosjekt

MATS – Dagtilbud

Prosjektnavn: MATS – Dagtilbud
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Skien kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved ombygging av et eksisterende bygg, og oppføring av et nytt bygg. Kommunen skal blant annet se på gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Relevante lenker