Klimasats-prosjekt

MATS – Dagtilbud

Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Skien kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved ombygging av et eksisterende bygg, og oppføring av et nytt bygg. Kommunen skal blant annet se på gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Relevante lenker