Klimasats-prosjekt

Mer grønn mat og mindre matsvinn i Horten kommune

Prosjektnavn: Mer grønn mat og mindre matsvinn i Horten kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 353 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Mat

Horten kommune skal øke andelen klimavennlig mat, og redusere matsvinn i barnehager og SFO-er i kommunen. Blant annet skal ansatte skal få opplæring og inspirasjon til å bruke matvarer som er i sesong, og hvordan de kan redusere matsvinn.

Relevante lenker