Klimasats-prosjekt

Merkostnad for utslippsfri anleggsplass

Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 648 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jan 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal gjøre om bilvei til sykkelvei, og vil bruke utslippsfrie gravemaskiner. Kommunen har beregnet å spare 57 tonn CO2-ekvivalenter ved å bruke elektriske gravemaskiner i prosjektet.

Relevante lenker