Klimasats-prosjekt

Merkostnader ved innkjøp av klimavennlige kjøretøy

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 4 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) skal kjøpe flere utslippsfrie maskiner. Kommunen vil blant annet bytte ut traktorer, hjullastere, terrengkjøretøy og parkmaskiner.

Prosjektet er godt i gang, og er en videreføring av tidligere prosjekt om innkjøp av nullutslippsmaskiner.

Resultater og erfaringer så langt

UKE har mottatt en rekke søknader fra virksomheter i kommunen om elektriske maskiner i egen drift, herunder lift og hjullastere. For å hindre overlapp i støtte fra Klimasats og Enova, ble det gjennomført møte med representanter for virksomheter i kommunen som eier flåter av større maskiner, hvor UKE orienterte om muligheten for å søke om tilskuddsmidlene fra Enova. 

En erfaring i arbeidet med å elektrifisere maskiner og kjøretøy, er at det er viktig å planlegge for hvor og hvordan disse skal lades. Utbygging av ladepunkt kan ta tid og avhengig av effektbehov kan det gi behov for betydelige investeringer om en ikke er ute i god tid. Det er derfor lurt å ta kontakt med nettselskap i god tid dersom det er behov for å øke kapasiteten. 

Ny handlingsplan

September 2023 vedtok Oslo kommune en ny handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin‐ og kjøretøyflåte i løpet av 2025.

Handlingsplanen blir et viktig dokument for å få fart på omstillingen til utslippsfrie maskiner i egen virksomhet, og Klimasatsmidlene blir et viktig bidrag for å realisere ambisjonene. UKE får en viktig rolle fremover, da oppfølging av handlingsplanens tiltak skal koordineres av dem. 

Kommunen eier mange maskiner

Oslo kommune har kartlagt at de eier over 1900 antall maskiner. For å kutte i utslipp, ønsker kommunen å både redusere antallet og bytte ut flest mulig maskiner med utslippsfrie.

Relevante lenker