Klimasats-prosjekt

Metode for utslippsreduksjon fra planinitiativ til byggesak

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune er første kommune som krever klimagassberegninger i plan- og byggsaker. Kommunen skal nå videreutvikle metodikken og lage en veileder for klimagassberegningene.

De skal også lage en rapportmal som gjør det enklere for saksbehandlere å sammenlikne de ulike beregningene.