Klimasats-prosjekt

Metode for utslippsreduksjon fra planinitiativ til byggesak

Prosjektnavn: Metode for utslippsreduksjon fra planinitiativ til byggesak
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Bergen kommune er første kommune som krever klimagassberegninger i plan- og byggsaker. Kommunen skal nå videreutvikle metodikken og lage en veileder for klimagassberegningene.

De skal også lage en rapportmal som gjør det enklere for saksbehandlere å sammenlikne de ulike beregningene.

Relevante lenker