Klimasats-prosjekt

Metodeutvikling forbruksbasert klimaregnskap

Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 875 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Asker og Trondheim kommuner skal sammen med Viken fylkeskommune utvikle indikatorer for forbruksbaserte utslipp. Indikatorene skal brukes i klimaplaner og klimabudsjetter for å tallfeste indirekte utslipp.

Samarbeid med Oslo kommune

I 2021 fikk Oslo kommune Klimasats-støtte for å lage et indikatorsett for indirekte utslipp. De to prosjektene skal samarbeide og utveksle resultater og erfaringer.