Klimasats-prosjekt

Midt-Finnmark klimanettverk

Fylke: Finnmark
Søker: NORDKAPP KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble etablert i 2022 og består av kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Målet er å redusere klimagassutslipp i regionen, blant annet gjennom anskaffelser og planarbeid.