Klimasats-prosjekt

Midt-Finnmark klimanettverk

Prosjektnavn: Midt-Finnmark klimanettverk
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: NORDKAPP KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2022 og består av kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Målet er å redusere klimagassutslipp i regionen, blant annet gjennom anskaffelser og planarbeid.