Klimasats-prosjekt

Mobilitets- og transportanalyse Arendalsregionen

Prosjektnavn: Mobilitets- og transportanalyse Arendalsregionen
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Transportplanlegging

Arendal kommune skal sammen med Grimstad kommune og Agder fylkeskommune lage en mobilitetsanalyse for Arendalsregionen.

Det er vedtatt å etablere en batterifabrikk i Arendal, og kommunene forventer en kraftig vekst i antall innbyggere mot 2030. Analysen vil gi kommunene kunnskap om eksisterende og fremtidig transportbehov, og hvordan veksten i trafikken kan gjøres bærekraftig.

Relevante lenker