Klimasats-prosjekt

Mobilitetshus

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune skal gjøre et planlagt parkeringsanlegg i sentrum til et mobilitetshus med klimavennlige transportløsninger. Det nye parkeringsanlegget vil erstatte gateparkering for å gi plass til gange- og sykkeltiltak.

Relevante lenker