Klimasats-prosjekt

Mobilitetshus

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tønsberg kommune har gjennomført et forprosjekt for et mobilitetshus som har mer klimavennlige løsninger og tjenester enn et tradisjonelt parkeringshus. Prosjektet har gitt et godt kunnskapsgrunnlag som skal brukes videre inn i andre prosjekter.

Samlokalisering av kontorfunksjoner og mobilitetsløsninger muliggjør bruk av delemobilitetsløsninger i arbeidstid og fritid. Ved i tillegg å legge verksted- /servicefunksjoner i bygget vil de som bruker mobilitetshuset spares for mye unødvendig kjøring og tidsbruk.

Rapporten skal brukes videre inn i arbeid med en mulighetsstudie for stasjonsområdet ved Tønsberg togstasjon, et parallelloppdrag som gjennomføres i samarbeid med Bane NOR Eiendom høsten 2023. Dette kunnskapsgrunnlaget er også et fint underlag for å se etter klimavennlige løsninger i tilsvarende anlegg i framtiden.

Kunnskapsgrunnlaget har utforsket en konkret tomt og visualisert løsninger, noe som gjør det enklere å formidle hvilke løsninger og tjenester et mobilitetshus kan inneholde, og tallfeste f.eks. potensiale for energiproduksjon. Det har også gitt mer konkrete diskusjoner og løsninger, samt bevisstgjøring. 

Det har vært nyttig å ha dialog med helsesektor/hjemmetjenesten som har et stort mobilitetsbehov og derfor også nytte av et slikt hus. Innspill fra dem har i stor grad påvirket løsningen som prosjektet har kommet frem til.

Relevante lenker