Klimasats-prosjekt

Moss sentrum – mikroklima og økosystem

Fylke: Viken
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Feb 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Moss kommune skal revidere sentrumsplanen, og ønsker å inkludere klimavennlige løsninger. Kommunen skal også se på tiltak for å sikre en helhetlig og arealeffektiv fortetting i sentrumsområdet. 

Kommunen skal kartlegge sentrumsarealene for økosystemtjenester, biologisk mangfold, vannveier og teknisk og sosial infrastruktur, og se de ulike temaene i sammenheng.

Relevante lenker