Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie, lading av utslippsfrie maskinere

Fylke: Viken (N)
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Nesodden kommune skal se på ladeløsninger for anleggsmaskiner og tunge kjøretøy ved utbygging av tettstedene Tangen og Fagerstrand.

Relevante lenker