Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie, lading av utslippsfrie maskinere

Prosjektnavn: Mulighetsstudie, lading av utslippsfrie maskinere
Fylke: Viken (N)
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet

Nesodden kommune skal se på ladeløsninger for anleggsmaskiner og tunge kjøretøy ved utbygging av tettstedene Tangen og Fagerstrand.

Relevante lenker