Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie, lading av utslippsfrie maskiner

Fylke: Akershus
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nesodden kommune har utarbeidet en mulighetsstudie som ser på løsninger
for lading av utslippsfrie anleggsmaskiner og tunge kjøretøy i videre utbygging av tettstedene Tangen og Fagerstrand. I dag mangler det ladeinfrastruktur for anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy, noe som gjør det vanskeligere å stille krav om dette. Studien viser flere muligheter for Nesodden for å få gjennomført
bygge‐ og anleggsprosjekter med bruk av utslippsfrie maskiner.

Om mulighetsstudien

I studien presenteres det et løsningsforslag som tar utgangspunkt i et moderat strømtrekk som anses som uproblematisk de fleste steder. Løsningsforslaget baserer seg på en representativ utstyrs‐ og maskinpark for et typisk byggeprosjekt på 10‐12.000 m2. Ved gjennomføring av noen effektbegrensende tiltak, som varmepumpe til byggoppvarming og bruk av mobile batteripakker, viser løsningsforslaget at det er fullt mulig å gjennomføre de fleste bygge‐ og anleggsprosjekter helt utslippsfritt. Endelig utforming av systemløsning må tilpasses det enkelte prosjekt og reelt maskinbehov, da løsningsforslaget kan skaleres opp og ned etter behovet i ulike steg i byggeprosjektet. 

Hovedutfordringen for gjennomføring av en helt utslippsfri byggeplass er å sikre en tilfredsstillende energiforsyning til området, samt håndtere utfordringer i varierende effektuttak innenfor tilgjengelig nettkapasitet i området (trafoer og overføringslinjer). Her vil det være store lokale variasjoner, og anbefalt løsning må kartlegges og utformes i tråd med lokale forhold. 

Relevante lenker