Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie transformasjon av driftsbygning

Prosjektnavn: Mulighetsstudie transformasjon av driftsbygning
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Innlandet fylkeskommune skal oppgradere et verneverdig gårdsanlegg på Lena-Valle videregående skole. Ved hjelp av klimagassregnskap skal fylkeskommunen vurdere om det lønner seg å rehabilitere, bygge om eller rive og bygge nytt.

Relevante lenker