Klimasats-prosjekt

Mysen vgs. – utbygging yrkesfag

Fylke: Østfold
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Viken fylkeskommune vil utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny yrkesfaghall på Mysen videregående skole. Fylkeskommunen skal se på klimavennlige materialer, gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg og energiløsninger.

Prosjektet er utsatt, og det er usikkert når det vil starte opp igjen.

Relevante lenker