Klimasats-prosjekt

Mysen vgs. – utbygging yrkesfag

Prosjektnavn: Mysen vgs. – utbygging yrkesfag
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Viken fylkeskommune vil utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny yrkesfaghall på Mysen videregående skole. Fylkeskommunen skal se på klimavennlige materialer, gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg og energiløsninger.

Relevante lenker