Klimasats-prosjekt

Næringsarealutvikling og miljøvennlig transport

Prosjektnavn: Næringsarealutvikling og miljøvennlig transport
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Transportplanlegging

Trondheim kommune, sammen med Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner, ønsker å utnytte næringsarealer mer effektivt.

Kommunene skal blant annet lage ulike scenarier for plassering og utnyttelse av næringsarealer, i tett dialog med næringslivet. Et regionalt samarbeid om næringsutvikling vil bidra til grønnere og mer effektiv næringstransport i Trondheimsregionen.

Relevante lenker