Klimasats-prosjekt

Nettverk for aktive og innovative klimakommuner

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2016 og har 20 deltakere, både kommuner og fylkeskommuner (se søknaden for oversikt over deltakerne). Målet med nettverket er at medlemskommunene skal nå sine ambisiøse mål for klimagassreduksjon og bærekraftig samfunnsutvikling.