Klimasats-prosjekt

Nettverk for aktive og innovative klimakommuner

Prosjektnavn: Nettverk for aktive og innovative klimakommuner
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2016 og har 20 deltakere, både kommuner og fylkeskommuner (se søknaden for oversikt over deltakerne). Målet med nettverket er at medlemskommunene skal nå sine ambisiøse mål for klimagassreduksjon og bærekraftig samfunnsutvikling.