Klimasats-prosjekt

Nettverk for utslippsreduksjon i plan- og byggesaker

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble opprettet i 2022, og består av kommunene Bergen, Oslo, Trondheim, Bærum, Stavanger og Drammen.

Målet med nettverket var at saksbehandlere i kommunene skulle kunne utveksle erfaringer om hvordan utslippsreduksjon og klima behandles i plan‐ og byggesaker. Nettverket skulle også jobbe med kompetanseheving, erfaringsutveksling og økt engasjement rundt klima i planarbeidet.

Sprunget ut av et samarbeidsprosjekt

Nettverket er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen og Oslo om klimavurderinger i plansaksbehandling. Se lenke til prosjektet under.