Klimasats-prosjekt

Nettverk for utslippsreduksjon i plan- og byggesaker

Prosjektnavn: Nettverk for utslippsreduksjon i plan- og byggesaker
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2022, og består av kommunene Bergen, Oslo, Trondheim, Bærum, Stavanger og Drammen.

Målet med nettverket var at saksbehandlere i kommunene skulle kunne utveksle erfaringer om hvordan utslippsreduksjon og klima behandles i plan‐ og byggesaker. Nettverket skulle også jobbe med kompetanseheving, erfaringsutveksling og økt engasjement rundt klima i planarbeidet.

Sprunget ut av et samarbeidsprosjekt

Nettverket er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen og Oslo om klimavurderinger i plansaksbehandling. Se lenke til prosjektet under.