Klimasats-prosjekt

Noe for deg marked, eller for ting som trenger en ny eier

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal utrede et marked for ombruk og reparasjoner. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for salg av lokale produkter og mat.