Klimasats-prosjekt

Noe for deg marked, eller for ting som trenger en ny eier

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har utredet markedsmodeller for ombruk og reparasjoner. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for salg av lokale produkter og mat.

Kommunen gjennomførte seks "Noe for deg" - marked i prosjektperioden. Den stilte med personalressurser, lokaler, strøm, bord, klesstativer, prøverom, vakthold, markedsføring med mer.

I prosjektet ble det gitt flere anbefalinger, om styrking av forretningsmodell, markedsstrategi og utvikling av nye konsepter. Kommunen fikk anbefalinger om blant annet å holde introduksjonskurs for selgere, knytte til seg partnerorganisasjoner, arrangere eventer og aktiviteter som verksted, foredrag og demonstrasjon.

I prosjektperioden har det dukket opp flere liknende marked i hele kommunen, både i regi av frivillige og næringsaktører.