Klimasats-prosjekt

Noe for deg marked, eller for ting som trenger en ny eier

Prosjektnavn: Noe for deg marked, eller for ting som trenger en ny eier
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Kristiansand kommune skal utrede et marked for ombruk og reparasjoner. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for salg av lokale produkter og mat.