Klimasats-prosjekt

Numedal: Foregangsregion for klimasmart landbruk

Fylke: Buskerud
Søker: NORE OG UVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 2 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Landbruksforvaltningen i Numedal, på vegne av Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner, skal jobbe med klimavennlig matproduksjon og arealplanlegging, og øke ombruken av byggematerialer.

Relevante lenker