Klimasats-prosjekt

Numedal: Foregangsregion for klimasmart landbruk

Prosjektnavn: Numedal: Foregangsregion for klimasmart landbruk
Fylke: Viken (N)
Søker: NORE OG UVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 2 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Landbruk og skog

Landbruksforvaltningen i Numedal, på vegne av Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner, skal jobbe med klimavennlig matproduksjon og arealplanlegging, og øke ombruken av byggematerialer.

Relevante lenker