Klimasats-prosjekt

Ny barnehage Ridabu

Prosjektnavn: Ny barnehage Ridabu
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Hamar kommune skal bygge en ny barnehage og øsnker at det skal bli et plusshus. Kommunen skal blant annet utrede klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker