Klimasats-prosjekt

Ny barnehage Ridabu

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune skal bygge en ny barnehage og ønsker at det skal bli et plusshus. Kommunen har derfor utredet klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

I forprosjektet ble følgende klimatiltak valgt (medberegnet reduksjon i CO2‐utslipp):

  • Lavkarbon betong A (9 tonn CO2e)
  • Armeringstål med høyere resirkulert andel av stål (10 tonn CO2)
  • Treelementer i bærekonstruksjoner (42 tonn CO2e)
  • Passivhusstandard (444 tonn CO2e)
  • Plusshus og solceller (299 tonn CO2e)
  • Fossilfri byggeplass (18 tonn CO2e)
  • Materialer med gode miljø‐ og klimavennlige egenskaper (ikke avklart før ferdigstillelse av byggeperioden)

Resultater fra forprosjektet

Valgte klimatiltak tas inn som krav i miljøoppfølgingsplan til totalentreprenør i anbudsgrunnlaget. Hamar kommune skal under byggeperioden ha med seg miljørådgiveren videre, for å følge opp at kravene blir ivaretatt.

I arbeidet med utredninger og valg av klimatiltak, har kommunen erfart at det er en del merkostnader ved å utrede og investere i klimatiltak, i forhold til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17). Kommunen har samtidig sett på merkostnadene ved investering og besparelse i driftskostnader over en periode på 60 år, hvor besparelsen er 2,5 ganger høyere enn investeringskostnadene.  

Relevante lenker