Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i kontrakt for ny fylkesvei 410 til Eydehavn

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 629 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune skal teste å gi bonus for utslippsreduksjoner i to ulike veibyggingsprosjekter. Entreprenørene skal selv komme med løsninger for å kutte utslipp utover kravene fylkeskommunen allerede stiller til produkter, materialer og drivstoff. Det andre prosjektet har også fått støtte:

I perioden desember 2022 ‐ september 2023 er det avholdt 5 klimamøter mellom byggherre og entreprenør. Fokuset har vært å følge opp klimakravene i kontrakten, forklare entreprenør de ulike begrepene (EPD, VegLCA mv.) og hvordan de kan jobbes med i praksis.

Erfaringer så langt er at både entreprenør og byggherrer snakker og diskuterer klima jevnlig ved at det holdes egne klimamøter. Entreprenør har sagt at dette er det første prosjektet de er med i hvor det etterspørres VegLCA og har begynt å jakte på reduserte utslipp. Fylkeskommunen har erfart at de må "mase" litt med å få inn EPD for materialene som er satt i konkurransegrunnlaget, og valgene må dokumenteres. I byggeprosjekter tar det tid fra utlysning til oppstart og ferdigstillelse. Dette gjør at kravene i VegLCA kanskje er blitt strammet inn i mellomtiden, mens prosjektet er nødt til å holde på valgt versjon.

 

Relevante lenker