Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i kontrakt for ny fylkesvei 410 til Eydehavn

Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 629 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune skal teste å gi bonus for utslippsreduksjoner i to ulike veiutbyggingsprosjekter. Det andre prosjektet har også fått støtte:

Entreprenørene skal selv komme med løsninger for å kutte utslipp utover kravene fylkeskommunen allerede stiller til produkter, materialer og drivstoff.

Relevante lenker