Klimasats-prosjekt

Nye Hafslo barnehage

Prosjektnavn: Nye Hafslo barnehage
Fylke: Vestland (N)
Søker: LUSTER KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg

Luster kommune skal bygge om en skole til en barnehage, og ønsker å gjøre det mest mulig klimavennlig. Kommunen vil blant annet gjenbruke materialer, og har som mål å gjenbruke all betongen i det eksisterende bygget.

Relevante lenker