Klimasats-prosjekt

Nye Hafslo barnehage

Fylke: Vestland
Søker: LUSTER KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Luster kommune har satt i gang arbeidet med å bygge om en skole til en barnehage, og ønsker å gjøre det mest mulig klimavennlig. Kommunen vil blant annet gjenbruke materialer, og har som mål å gjenbruke all betongen i det eksisterende bygget.

Relevante lenker