Klimasats-prosjekt

Nye omsorgsbustadar i Ulsteinvik

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ulstein kommune, ved Ulstein Eigedomsselskap KF, har sett på klimavennlige løsninger ved bygging av nye omsorgsboliger. 

Kommunen rapporter at arbeidet har gitt gode erfaringer å ta med videre, også i andre prosjekter.

Enøk‐senteret AS ble leid inn for å hjelpe til med rådgivning og simulering av alternativer. De vurderte 12 ulike scenarier, blant annet tomtevalg, klimavennlige materialer og energiløsninger. Se egen rapport med klimagassberegninger.

Relevante lenker