Klimasats-prosjekt

Nytt kjøleanlegg i Haugesund ishall

Prosjektnavn: Nytt kjøleanlegg i Haugesund ishall
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 142 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Energi

Haugesund kommune skal bygge om kjøleanlegget i Haugesund ishall. Kommunen skal gå fra å bruke HFK-gass til et annet og mer klimavennlig kjølemedium. Det nye kjøleanlegget vil også gi bedre energistyring i ishallen.

Relevante lenker