Klimasats-prosjekt

Nytt kjøleanlegg i Haugesund ishall

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 142 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Aug 2024
Type tiltak: Bygg, Energi
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal bygge om kjøleanlegget i Haugesund ishall. Kommunen skal gå fra å bruke HFK-gass til et annet og mer klimavennlig kjølemedium. Det nye kjøleanlegget vil også gi bedre energistyring i ishallen.

Relevante lenker