Klimasats-prosjekt

Nytt kjøleanlegg ved Havnaberg Seniorsenter

Prosjektnavn: Nytt kjøleanlegg ved Havnaberg Seniorsenter
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 760 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Energi

Haugesund kommune skal bygge om kjøleanlegget ved et seniorsenter. Kommunen skal gå fra å bruke HFK-gass til et annet og mer klimavennlig kjølemedium. Det nye kjøleanlegget vil også gi bedre energistyring i bygget.

Relevante lenker