Klimasats-prosjekt

Nytt kjøleanlegg ved Havnaberg Seniorsenter

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 760 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Energi
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal bygge om kjøleanlegget ved et seniorsenter. Kommunen skal gå fra å bruke HFK-gass til et annet og mer klimavennlig kjølemedium. Det nye kjøleanlegget vil også gi bedre energistyring i bygget.

Relevante lenker