Klimasats-prosjekt

Nytt kjøleanlegg ved Bjørgene omsorgssenter

Prosjektnavn: Nytt kjøleanlegg ved Bjørgene omsorgssenter
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 435 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Energi

Haugesund kommune skal bygge om kjøleanlegget ved et omsorgssenter. Kommunen skal gå fra å bruke HFK-gass til et annet og mer klimavennlig kjølemedium. Det nye kjøleanlegget vil også bidra til bedre energistyring i bygget.

Relevante lenker