Klimasats-prosjekt

Nytt oppvekstsenter og gammel barnehage i Skaun

Fylke: Trøndelag
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 292 275
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Skaun kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved utvidelsen av oppvekstsenteret på Venn og utvidelsen av to barnehager. Kommunen skal blant annet se på muligheten for gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger, tiltak på byggeplassen og transportløsninger.

Relevante lenker