Klimasats-prosjekt

Nytt oppvekstsenter og gammel barnehage i Skaun

Prosjektnavn: Nytt oppvekstsenter og gammel barnehage i Skaun
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 292 275
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Skaun kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved utvidelsen av oppvekstsenteret på Venn og utvidelsen av to barnehager. Kommunen skal blant annet se på muligheten for gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger, tiltak på byggeplassen og transportløsninger.

Relevante lenker