Klimasats-prosjekt

Ombruk av møbler og inventar

Prosjektnavn: Ombruk av møbler og inventar
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 295 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Østre Toten kommune skal lage et system for ombruk og redesign av møbler. Kommunen har beregnet at økt gjenbruk kan gi utslippsreduksjon på mellom 175 og 289 tonn CO2-ekvivalenter i året.