Klimasats-prosjekt

Ombruk av møbler og inventar

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 295 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Østre Toten kommune skal lage et system for ombruk og redesign av møbler. Kommunen har beregnet at økt gjenbruk kan gi utslippsreduksjon på mellom 175 og 289 tonn CO2-ekvivalenter i året.