Klimasats-prosjekt

Ombruk og redesign av møbler i Røros kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Rorøs kommune skal etablere et system for ombruk og redesign av møbler. Ved renovering, flytting og bygging blir det mye møbler og byggematerialer til overs. Fremover skal kommunen bygge eller endre flere store bygg.

Prosjektet er noe forsinket, og planlegges å være ferdig høsten 2024.